3 / 5

Folksam Livförsäkring

livförsäkring

En livförsäkring ger trygghet för dig och din familj. Med en sådan har dina närmaste ett ekonomiskt skydd om du skulle avlida i förtid. Många har en livförsäkringen genom sin anställning – en försäkring som arbetsgivaren betalar.