Vad är schablonbelopp?

FAQ

Ett på förhand bestämt belopp

Ett schablonbelopp är ett på förhand bestämt belopp som används istället för ett individuellt belopp vid värdering. Ett schablonbelopp är förutbestämt och allmänt accepterat.

När det kommer till schablonbelopp inom försäkringar så används det t ex vid avdrag från skadeersättning och nedskrivning av ett objekts värde.

Dela gärna inlägget

Läs även det här

Vad är schablonbelopp?

Ett på förhand bestämt belopp Ett schablonbelopp är ett på förhand bestämt belopp som används istället för ett individuellt belopp vid värdering. Ett schablonbelopp är /../

Läs mer