4 / 5

Ica Försäkring Ica Trafikförsäkring

Du som har bil eller tänker skaffa bil måste även ha en trafikförsäkring. Detta gäller även bilar som det är körförbud på eller som inte är i körbart skick. Trafikförsäkring ingår alltid när du köper Icas helförsäkring eller halvförsäkring, men du kan också teckna den separat.